อาหารสำหรับปลากระเบน

  ปลากระเบนมีสัญชาตญานนักล่า อาหารที่ให้ควรเป็นอาหารสดอย่างเนื้อกุ้งเนื้อปลา ไม่ว่าจะเป็นปลากระเบนเล็กหรือใหญ่ ก็ให้

อาหารประเภทเดียวกันแต่ขนาดต่างกัน โดยเฉพาะในช่วงที่ยังอนุบาลอาหารที่ให้สำหรับลูกปลากระเบนควรให้เป็นกุ้งฝอยจะถือว่าเหมาะสม และเมื่อปลากระเบนมีขนาดโตขึ้นก็อาจให้เป็น ปลาสด หรือเนื้อกุ้งตามแต่ความสะดวกของผู้เลี้ยงและการหาวัตถุดิบอาหารในพื้นที่เป็นสำคัญ ก็จะประหยัดในเรื่องของต้นทุนการเดินทางไปหาอาหารสำหรับปลากระเบนได้ด้วย