สัตว์บก » หมูป่า » อาหารและการให้อาหารสำหรับเลี้ยงหมูป่า

อาหารและการให้อาหารสำหรับเลี้ยงหมูป่า

14 ตุลาคม 2014
2564   0

pig feed

ซึ่งอาหารที่ใช้เลี้ยงหมูป่านั้นแบ่งได้เป็น 3 ระยะ โดยให้วันละ 2 มื้อ เช้า เย็น

  1. อาหารสำเร็จหมูนม ให้จนถึงลูกหมูอย่านม
  2. อาหารหมูรุ่น ระยะนี้จะกินอาหารวันละ ครึ่งกิโลกรัม ให้กับลูกหมูหลังหย่านมนาน 2 เดือนครึ่ง
  3. อาหารขุน ช่วงนี้จะกินอาหารราว ครึ่งกิโลกรัม จนหมูอายุ 1 ปี เมื่อส่งชำแหละจะได้น้ำหนักราว 60 กิโลกรัม
  4. อาหารสำหรับพ่อแม่พันธุ์ และระยะตั้งท้อง สำหรับแม่หมูที่ผสมติดแล้วจะให้อาหารวันละ 1 กิโลกรัม นาน 2 เดือนครึ่ง และเพิ่มปริมาณอาหารเป็น 15 กิโลกรัม ต่อวันจนถึง 2 อาทิตย์จะคลอด ให้กินอาหารเพียง 1 กิโลกรัมต่อวัน
  5. อาหารแม่หมูเลี้ยงลูก เมื่อกินแล้วให้กินอาหาร 3 กิโลกรัมต่อวัน

เล่ากันว่า หมูป่านั้นกินอาหารน้อยกว่าหมูบ้านถึง 5 เท่าเลยทีเดียว