อาหารไก่กระทง

สิ่งสำคัญที่จะทำให้การเลี้ยงมีกำไรหรือขาดทุนนั้นย่อมมีปัจจัยหลักที่สำคัญคืออาหาร อาหารจึงถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะต้องเลือกให้ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด

ร่างกายของไก่ต้องการอาหารที่ไปสร้างความเจริญเติบโตให้กับร่างกาย สร้างกล้ามเนื้อ ช่วยให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายปกติ ตลอดจนระบบสืบพันธุ์ นอกจากนี้ยังนำไปใช้เป็นพลังงานในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ให้มีชีวิตเป็นไปโดยปกติ เติบโตเร็ว ไข่ดี ไข่ฟักออกดี ได้ลูกไก่ที่แข็งแรงสมบูรณ์

ในปัจจุบันมีบริษัทที่ผลิตอาหารสัตว์อยู่เป็นจำนวนมาก มีการผลิตอาหารไก่ ตามขนาดตามอายุของไก่ต่าง ๆ กัน นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถจะใช้อุปกรณ์ในการตรวจสอบหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมในอาหารสำเร็จรูปในรูปแบบผงและเม็ด เพื่อสามารถนำไปเลี้ยงไก่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และเป็นวิธีที่ดีกว่าที่ผู้เลี้ยงจะหาวัตถุดิบมาผสมเองโดยใช้สูตรที่คิดขึ้นเอง ซึ่งไม่อาจที่จะควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้

ชนิดของอาหาร

อาหารไก่สำเร็จรูปที่ผลิตออกจากโรงงานมีอยู่ 2 ประเภทคือ อาหารสำเร็จรูป 100% และอาหารอัดเม็ด หรืออาหารอัดเม็ดตีแตก

อาหารป่นละเอียดชนิดหัวอาหาร ก่อนที่จะให้ไก่กินผู้เลี้ยงต้องนำไปผสมกับอาหารหลัก พวกรำ ปลายข้าว หรือข้าวโพด ตามสัดส่วนที่ทางโรงงานกำหนดเอาไว้ให้เสียก่อน ทั้งนี้เพราะส่วนผสมของหัวอาหารไก่นั้นมีส่วนผสมของธาตุอาหารที่สูงกว่าความต้องการจริงของไก่อยู่ หากนำไปให้กินแบบนั้นเลยอาจสิ้นเปลืองเกินความจำเป็น ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการผลิตหัวอาหารก็เพื่อประโยชน์ในการขนส่งทางไกล ซึ่งเกี่ยวกับการประหยัดค่าขนส่งเป็นสำคัญ คือหัวอาหารมีปริมาตรน้อยกว่าที่ขนส่งอาหารสำเร็จรูปที่มีปริมาตรมากกว่าไป

อาหารอัดเม็ดมีราคาแพงกว่าอาหารป่นเล็กน้อย แต่เลี้ยงไก่ได้โตดีกว่าเพราะไก่กินอาหารได้มากกว่าและไก่มีโอกาสเลือกอาหารได้ อาหารที่ใช้กันมีจำหน่ายในตลาดเป็นชนิดอัดเม็ดตีแตก เพราะไก่กินได้ง่าย อาหารอัดเม็ดตีแตกไม่ควรมีส่วนที่ป่นอยู่เกิน 20%

การเลือกซื้ออาหารไก่ ในกรณีที่ซื้ออาหารมาผสมให้ไก่กิน หลักในการเลือกซื้อควรมีดังนี้

ซื้ออาหารหรือวัตถุดิบจากร้านที่เชื่อถือได้
ซื้อให้ถูกต้องกับขนาดและอายุของไก่
ซื้อเฉพาะอาหารที่ใหม่เท่านั้น อาหารไก่ที่เหม็นหืนหรือขึ้นราแล้ว แม้ว่าจะถูกกว่าเท่าไหร่ก็อย่าซื้อ เพราะจะได้ไม่คุ้มเสีย

ใส่ความเห็น