อาหารไก่

อาหารไก่ ถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่เป็นต้นทุนทางการเลี้ยงไก่  ซึ่งเทียบได้ถึง 70%  ดังนั้นการเลือกที่จะให้อาหารให้ตรงกับช่วงอายุวันของไก่นั้น ก็จะส่งผลต่อกำไร

ในการเลี้ยงไก่ด้วย โปรตีนที่ได้รับก็เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะหากมากเกินไปก็จะถูกขับถ่ายออกมาเป็นของเสีย แต่หากน้อยเกินไปก็ส่งผลให้ไก่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตัวไก่เอง  เกษตรกรต้องทำความเข้าใจว่าไก่นั้นมีความต้องการเพื่อไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น

1.  ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การเดิน วิ่ง หายใจ ต่าง ๆ

2.   ใช้ในการสร้างกระดูก ขน เล็บ เนื้อ หนัง ของร่างกาย

3.   ใช้สร้างไข่ ผลิตลูกไก่

ดังนั้นเพื่อประโยชน์ดังกล่าว จึงจำเป็นที่ไก่ต้องได้กินอาหารอย่างเพียงพอ และมีสัดส่วนของวัตถุในอาหารต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

อาหารประเภทใดบ้างที่ไก่ต้องการ

อาหารที่ไก่ต้องการนั้นมีทั้งหมด  6 ประเภท คือ

1.  ประเภทแป้ง  เพื่อใช้เป็นพลังในการวิ่ง เดิน สร้างกำลังให้แก่ตัวไก่เอง จะได้จาก  ข้าวโพด ข้าวเปลือก  ปลายข้าว รำ และกากมันสำปะหลัง

2.  อาหารประเภท ไขมัน ซึ่งช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย  ได้มาจาก  กากมะพร้าว  กากถั่ว  ไขสัตว์  น้ำมันหมู  ต่าง ๆ

3.  อาหารประเภทเนื้อ  เพื่อสร้าง ขน เล็บ  เลือด เนื้อ หนัง ได้จาก ไส้เดือน แมลง  ปลาป่น

4.  อาหารประเภทแร่ธาตุ เพื่อสร้างเลือดและกระดูก  ได้แก่ เปลือกหอยป่น กระดูกป่น

5.  อาหารประเภทวิตามิน  สร้างความแข็งแรงและกระปรี้กระเปร่า  บำรุงประสาท ต้านทานโรค ได้จากหญ้าสด ใบกระถิน ข้าวโพด รำข้าว ปลาป่น

6.  น้ำ  ถือว่าสำคัญมาก หากขาดน้ำภายใน  24 ชั่วโมง ไก่จะตาย

ไก่ที่กินอาหารจากแหล่งธรรมชาตินั้นยังถือได้ว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของไก่ เกษตรกรจึงจำเป็นต้องให้อาหารเสริมอื่น ๆ และน้ำร่วมด้วย

ใส่ความเห็น