อุณภูมิที่ส่งผลต่อการเลี้ยงไก่

ไก่สามารถรักษาอุณภูมิในร่างกายให้คงที่ได้ เนื่องจากเป็นสัตว์เลือดอุ่น แต่อาจไม่สามารถปรับตัวได้สำหรับอากาศที่มีกาเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเกินไปและหนาวหรือ

ร้อนเกินไป สำหรับไก่ใหญ่อุณภูมิแปรผันอยู่ที่ 40.6 และ 41.7 องศาเซลเซียส และระยะลูกไก่จะมีอุณภูมิอยู่ที่ 39 องศาเซลเซียส และจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเกิน 3 สัปดาห์ และยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ที่ส่งผลต่ออุณภูมิในร่างกายของไก่ที่ผันแปร ดังนี้

  1. ไก่บนกรงตับมีอุณภูมิที่น้อยกว่าไก่ที่เลี้ยงบนพื้น
  2. ไก่เพศเมียอุณภูมิสูงน้อยกว่าเพศผู้
  3. ความเข้มแสงที่สูงส่งผลต่ออุณภูมิในตัวไก่ที่สูงไปด้วย
  4. เมื่อสภาพแวดล้อมมีอุณภูมิสูง ตัวไก่ก็มีอุณภูมิสูงไปด้วย
  5. เมื่ออาหารผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารไก่ อุณภูมิตัวไก่ก็เพิ่มสูงขึ้น

ใส่ความเห็น