อุปกรณ์การกกลูกไก่เบตง

สำหรับอุปกรณ์การกกลูกไก่ ที่จำเป็นนั้นได้แก่ ขวดน้ำ ถาดอาหาร หลอดไฟกก วัสดุรองพื้น เครื่องกก ที่กั้นลมกก

(กล่องบรรจุลูกไก่ตัดให้เหลือขอบสูง 1.5 นิ้ว ใช้เลี้ยงไก่ได้ 1-10 วัน) ซึ่งต้องเตรียมให้พร้อมก่อนจะนำลูกไก่เข้าเลี้ยงในโรงเรือน

เครื่องกกลูกไก่

เครื่องกกลูกไก่ มีความจำเป็นมากที่จะต้องใช้ มีหลายชนิดคือ

  1. เครื่องกกแบบน้ำร้อนหรือไอน้ำ  แล้วปล่อยไปตามท่อตามความยาวของพื้นคอนกรีต ซึ่งเครื่องกกชนิดนี้มีความร้อนแผ่ออกมาตามท่อที่วางอยู่เท่านั้น ซึ่งบางครั้งความอบอุ่นอาจไม่ทั่วถึง ไม่เพียงพอ และยุ่งยาก ปัจจุบันไม่มีผู้นิยมใช้
  2. เครื่องกกแบบฝาชี เครื่องกกชนิดนี้ใช้กันอย่างแพร่หลาย ลักษณะเป็นฝาชีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.2-1.5 กกลูกไก่ได้ประมาณ 500 ตัว
  3. เครื่องกกแบบใช้แก๊ส ประกอบด้วยถังบรรจุแก๊สแบบหุงต้ม ท่อนำแก๊สและตัวรังผึ้งและแผ่นรับความร้อนสำหรับให้ความร้อน การกกโดยใช้เครื่องนี้ดี และไม่เกิดปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าดับ ค่าใช้จ่ายสูงกว่าไฟฟ้าเล็กน้อย ซึ่งรังผึ้ง 1 อัน กกลูกไก่ได้ประมาณ 500 ตัว
  4. ที่กั้นล้อมกก หรือแผงล้อมกก เป็นสิ่งที่นำมากั้นให้ไก่อยู่ในพื้นที่จำกัด ไม่ให้ออกนอนบริเวณไปไกลมาก เพราะอาจส่งผลให้ได้รับความอบอุ่นและน้ำกับอาหารไม่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำด้วยไม้ไผ่สานที่เรียกว่า เสียม มีความยาว 8-12 ซม.  หรือสังกะสีแผ่นเรียบ  รูปทรงจะเป็นรูปทรงกลม ห่างจากขอบเครื่องกกโดยรอบประมาณ 0.60-0.80 เมตร
  5. หลอดไฟหรือแท่งความร้อน หรือขดลวดความร้อน

ภายใต้เครื่องกกมีหลอดไฟ หรือแท่งความร้อน หรือขดลวดความร้อน ที่จะทำให้ความร้อนมีความอบอุ่น  เช่น หลอดไฟขนาด 100 วัตต์ จำนวน 4 หลอด สามารถกกลูกไก่ประมาณ 500 ต่อต่อหนึ่งกก เป็นต้น

ระหว่างเครื่องกกและแผงล้อมกก เพื่อใช้กกลูกไก่

 

ใส่ความเห็น