อุปกรณ์การเลี้ยงไก่ไข่

อุปกรณ์ที่ใช้นั้นมีหลายแบบหลายชนิด จึงควรเลือกใช้ดังนี้
– อุปกรณ์ให้น้ำลูกไก่ ได้แก่ กระป๋องน้ำขนาดเล็กมีความจุ 1 ลิตร สำหรับไก่อายุ 1 วัน – 2 เดือน สำหรับลูกไก่ 50 ตัว/กระป๋อง และกระป๋องน้ำไก่โต เมื่อไก่ใหญ่


– อุปกรณ์ให้อาหารลูกไก่ ได้แก่ ถาดแบนและตื้น หรือรางอาหารโดยการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับช่วงอายุของไก่ไข่ตามลำดับ
– อุปกรณ์กกลูกไก่ ได้แก่ เครื่องกก ,แผงกั้นหรือล้อมไก่เพื่อจำกัดพื้นที่, กระป๋องน้ำขนาดเล็ก,ม่านกันฝน,รางอาหารขนาดเล็กหรือฝากล่องลูกไก่
– อุปกรณ์ให้อาหารไก่ใหญ่ ได้แก่ ถังอาหารแบบกลมชนิดแขวนใช้สำหรับไก่ 20 ตัว/ถัง,ถังอาหารกลมแบบตั้งพื้นใช้สำหรับไก่ 40 ตัว/ถัง ,รางอาหารยาวสำหรับไก่ 16 ตัว/ราง,ถังอาหารอัตโนมัติใช้ร่วมกับการต่อเข้าเครื่องลำเลียงอาหารอัตโนมัติ
– อุปกรณ์ให้น้ำสำหรับไก่ใหญ่ ได้แก่ กระป๋องน้ำขนาด 4 ลิตร ใช้เมื่อไก่มีอายุได้ 9 สัปดาห์ 1 ใบต่อไก่ 60 ตัว,รางน้ำยาว 1 เมตร ใช้ในไก่รุ่นจนถึงไก่ไข่มีอายุได้ 80 ตัว
– รังไข่และอุปกรณ์เก็บไข่ ได้แก่ รังไข่เดี่ยว,รังไข่รวม,รังไข่แบบไหลออก ซึ่งรังไข่เดี่ยวมีขนาด 40x30x35 เซนติเมตร เป็นกล่องสี่เหลี่ยมมีฝาปิด 3 ด้าน คือบน ล่าง หลัง ฝาด้านบนจะเอียง 30-40 องศาเพื่อป้องกันไก่เกาะนอน ทำให้มูลไก่ติดตามฝารังไข่ ส่วนรังไข่รวมมีขนาดกว้างราว 60 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร ใช้สำหรับไก่หลายตัวเข้าไข่พร้อมกัน ใช้สำหรับไก่จำนวน 70-100 ตัว
– รังไข่แบบไหลออก มีขนาดรังไข่เท่ากับรังไข่มาตรฐาน (40x30x35) อาจวางซ้อนกันเป็นแถว หรือตั้งเดี่ยว รังแบบจะเอียงประมาณ 10 องศา ทำให้ไข่ที่ออกมากลิ้งออกมาตามแนวลาดเอียงและมาติดอยู่นอกรัง ถือเป็นแบบที่สะดวกและเก็บไข่ง่ายมากกว่าวิธีอื่น ๆ