อุปกรณ์การเลี้ยงไก่เบตง

อุปกรณ์การเลี้ยงไก่

การเลี้ยงไก่เพื่อการค้า อุปกรณ์ต้องทนทาน ทำความสะอาดง่าย เหมาะสมกับไก่แต่ละระยะ  โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์และประสิทธิภาพเป็นสำคัญ

รางอาหาร  รางควรมีสำหรับให้ไก่จิกกิน ไม่ควรให้กินอาหารจากพื้นจะทำให้ไก่เกิดโรคพยาธิ

ถาดอาหาร ลักษณะของรางอาหารไก่เล็กต้องกว้าง ง่ายต่อการเข้าออกในการกิน

ถังอาหารไก่รุ่น  เมื่อลูกไก่โตขึ้น ลักษณะของถังต้องสามารถใส่อาหารได้มากขึ้น และป้องกันการคุ้ยเขี่ยตกหล่นได้ด้วย โดยกระจายไว้ทั่ว ๆ ทุกพื้นที่ของโรงเรือน หรือใช้รางอาหารอัตโนมัติจะช่วยประหยัดแรงงานได้มากขึ้น

ขนาดของรางอาหารไก่ 

  1. ไก่ใหญ่  10 ตัว ใช้รางยาว 1 เมตร
  2. ไก่รุ่น  10 ตัว  ใช้รางยาว 50  ซม.
  3. ไก่เล็ก 10 ตัว  ใช้รางยาว 20 ซม.

ใส่ความเห็น