อุปกรณ์เลี้ยงไก่เนื้อ(ไก่กระทง)

อุปกรณ์เลี้ยงไก่เนื้อ

1. เครื่องกกลูกไก่ ลูกไก่เมื่อยังอยู่ในตู้ฟักต้องการอุณภูมิที่สูงและเกิดมาใหม่ ๆ ยังต้องการอุณภูมิที่สูงอยู่ เมื่อไก่มีอายุที่เพิ่มขึ้นความต้องการอุณภูมินี้ก็จะค่อย ๆ

ลดลงไปด้วย เครื่องกกลูกไก่มีด้วยกันหลากหลายชนิด สุดแต่จะหาได้และดัดแปลงมาใช้คือ

1.1 แบบหลอดไฟฟ้า เหมาะที่จะใช้กกลูกไก่จำนวนน้อย ๆ โดยการแขวนและห้อยลงมาให้มีความสูงจากพื้น ราว 50-60 เซนติเมตรและหลอดไฟควรเป็นขนาด 60-100 แรงเทียน หลอดไฟชนิดนี้จะสามารถกกลูกไก่ได้ประมาณ 50-100 ตัว การเพิ่มหลอดไฟนั้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกไก่ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง
1.2 แบบแก๊สหรือหลอดไฟฟ้า เหมาะสำหรับการกกลูกไก่จำนวนน้อย ๆ ใช้หลอดไฟฟ้าธรรมดาขนาด 40-60 แรงเทียน หรือใช้น้ำมันก๊าด หรือก๊าซหุงต้ม อาจมีที่ปรับให้อุณภูมิมากหรือน้อยได้ ตัวกกเป็นกระโจมฝาชีคว่ำเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-5 ฟุต แต่ละเครื่องสามารถกกลูกไก่ได้ครั้งละ 400-500 ตัว

1. ที่ให้อาหารไก่ ที่ให้อาหารไก่นั้นควรพิจารณาถึงขนาด และชนิดเนื่องจากมีหลายแบบและควรให้เหมาะสมกับจำนวนไก่ ได้แก่

1.1 ถาดอาหารลูกไก่ เป็นถาดแบบแบน ๆ ตื้น ๆ ใช้เลี้ยงลูกไก่อายุ 1-3 วันแรกหลังจากนำลงโรงเรือนใหม่ ๆ อาจใช้ฝาแบนหรือกล่องใส่ลูกไก่มาตัดขอบออกทั้ง 4 ด้านก็ได้

1.2 รางอาหาร เป็นรางแบบยาวไก่สามารถยืนกินได้จากทั้ง 2 ข้าง มี 2

ขนาด สำหรับลูกไก่เล็กใช้รางขนาดเล็ก เมื่อลูกไก่อายุประมาณ 2 สัปดาห์ ขึ้นไปจึงเปลี่ยนเป็นรางขนาดใหญ่

1.3 ถังอาหารแบบแขวน เป็นที่นิยมเลี้ยงไก่กระทงมาก สามารถแขวนด้วยลวดหรือเชือก เหมาะที่สุดสำหรับอาหารชนิดเม็ดซึ่งมีความจุประมาณ 10 กิโลกรัม เมื่อเติมอาหารลงไป 1 ครั้งจะสามารถเลี้ยงไก่ได้ 2-3 วัน

1.4 รางอาหารอัตโนมัติ ในฟาร์มต่างประเทศหรือโรงเรือนที่มีการเลี้ยงไก่เป็นจำนวนหลักหมื่นตัวขึ้นไป จะนิยมใช้รางอาหารอัตโนมัติ เพราะให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เลี้ยงมาก ซึ่งจะนำอาหารจากถังฟักไปสู่ไก่ที่อยู่ด้วยสายโซ่ตะขอ หรือเครื่องนำแบบอื่นตามช่วงระยะเวลาที่ตั้งไว้ เช่นทุก 15 นาทีต่อครั้

1. ที่ให้น้ำ ที่ให้น้ำลูกไก่มีอยู่หลายชนิด เป็นแบบรางยาวหรือถังกลมแขวนก็ได้ ลูกไก่อายุ 1 วันถึง 2 สัปดาห์ นิยมใช้กระป๋องหรือขวดน้ำขนาด 1 แกลลอน 2 อันต่อลูกไก่ 100 ตัว ไก่อายุ 15 วันขึ้นไปเปลี่ยนเป็นถังขนาดใหญ่ขึ้นบรรจุน้ำได้ประมาณ 4 ลิตร วางบนพื้นหรือห้อยแขวนไว้ก็ได้ อีกชนิดหนึ่งเป็นถังน้ำอัตโนมัติมีลักษณะคล้ายกับถังน้ำทั่วไป แต่ต่อท่อเข้าถังน้ำซึ่งมีระบบควบคุมการไหลโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องคอยเปลี่ยนน้ำบ่อย ๆ เหมาะสำหรับฟาร์มขนาดใหญ่

2. ทั้งรางน้ำและรางอาหาร ควรมีการติดตั้งให้สูงพอ และเหมาะสม สะดวกต่อการใช้และต้องพอเพียงกับจำนวนของไก่ที่เลี้ยงด้วย อย่าให้ไก่ต้องเบียดเสียดหรือแย่งกัน เพราะไก่ตัวเล็กกว่าหรืออ่อนแอกว่าจะได้กินอาหารไม่เพียงพอเพราะทนการเบียดเสียดไม่ไหว ผู้ดูแลต้องจัดเพิ่มเมื่อเกิดหรือพบปัญหานี้

3. อุปกรณ์อื่น ๆ เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ เช่นผ้าม่าน ใช้ผ้าดิบกันลมโกรก กันละอองฝนหรือแดดบ่าย ๆ อ่างน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตรงประตูทางเข้าโรงเรือน สำหรับจุ่มเท้าเข้าตัวโรงเรือน เครื่องพ่นยา เข็มฉีดยา ถังอาหาร พลั่วตักอาหาร เตาเผาซากไก่และที่เทกองขี้ไก่และควรให้อยู่ห่างจากโรงเรือนไก่ให้มาก

ใส่ความเห็น