เงินลงทุนสำหรับเลี้ยงปลาทับทิม เบื้องต้น 2 กระชัง มีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุนสำหรับเลี้ยงปลาทับทิม เบื้องต้น 2 กระชัง  มีรายละเอียดดังนี้

 1. ค่าลูกปลาตัวละ 3.50 บาท จำนวน  1,600 ตัว =3,712 บาท
 2. ค่าอาหารปลาเบอร์  9950  จำนวน 128 กิโลกรัม x 18.5 บาท = 2,368 บาท  เบอร์ 9951  1,024 กิโลกรัม x 17.75 บาท =18,176 บาท
 3. ค่าเสื่อมกระชัง = 634 บาท
 4. ค่ายา + วิตามิน ประมาณ 500 บาท

ต้นทุนรวม = 25,390 บาท

 1. ขายปลาเลี้ยง (เลี้ยงรอด 85%)  =1,360 บาท

10% น้ำหนัก 450 กรัม (136 ตัว) = 61.2 บาท

90% น้ำหนัก 600 กรัม (1,224 ตัว) =734.4 บาท

น้ำหนักปลารวม =795.6 บาท

 1. ต้นทุนต่อกิโลกรัม = 32.6 บาท
 2. วิเคราะห์ กำไร (ขาดทุน) ของเกษตรกร  บริษัทรับซื้อคืนจากเกษตรกรขนาด 450 กรัมราคา = 30 บาท ต่อกิโลกรัม เป็นเงิน 61.2 x 30 = 1,836 บาท

บริษัทรับซื้อคืนจากเกษตรกรขนาด 600 กรัม = 40 บาท

เป็นเงิน 734.4 x 40 = 29,376  บาท

รวมเป็นเงินขายปลาทั้งหมด = 31,212 บาท

รายได้ต่อเดือน(กระชัง) = 5,822 บาท

กำไร ต่อกิโลกรัม = 7.50 ต่อกิโลกรัม

 

มูลค่ากระชังขนาด 3x3x2.5 เมตร (2 ใบ)

 1. กระชังขนาดปลา 3.5 เซนติเมตร  ด้าย#12 ใบละ 18,000   บาท  เป็นเงิน 3,600 บาท
 2. ถังน้ำมัน 200 ลิตร ใบละ 300 บาท

จำนวน 6 ใบ เป็นเงิน 1,800 บาท

 1. เหล็กดำ 1 นิ้ว เส้นละ 280 บาท

จำนวน 4 เส้น เป็นเงิน 1,120 บาท

 1. เหล็กดำ ¾ นิ้วเส้นละ 280 บาท

จำนวน 3 เส้น เป็นเงิน 720 บาท

 1. อวนเขียว 1 ม้วน ม้วนละ 280 บาท
 2. ค่าแรงและค่าอุปกรณ์อื่น ๆ ในการสร้างกระชัง กระชังละ 2,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,500 บาท

มูลค่าต่อกระชัง 1 ใบ  4,760 บาท

–      กระชัง 1 ใบ อายุการใช้งานต่อปี สามารถใช้เลี้ยงได้ 7.5 รุ่น

–      ค่าเสื่อมกระชัง ต่อรุ่น 317 บาท

การเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง สามารถสรุปรายละเอียดการเลี้ยงและการดูแลจัดการสิ่งต่าง ๆ รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการลงทุนเลี้ยงทั้งหมดมีเพียงเท่านี้ ขอให้ข้อมูลทั้งหมดได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจได้ไม่มากก็น้อย

ใส่ความเห็น