เนื้อที่สำหรับการเลี้ยงไก่กระทง

  เป็นเรื่องยากที่จำกำหนดกฎเกณฑ์ตายตัวว่าไก่กระทง 1 ตัวต้องใช้พื้นที่ในการเลี้ยงดูประมาณเท่าใด โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพท้องที่ และสภาพภูมิอากาศ

สภาพโรงเรือน ซึ่งตามความสมดุลย์อย่างง่ายแล้วคือต้องเลี้ยงโดยปริมาณที่พอดีไม่แน่นหรือหลวมเกินไป คืออาจใช้วิธีสังเกตุว่าเมื่ออากาศร้อนอาจลดจำนวนไก่ที่เลี้ยงลง และเมื่ออากาศเย็นอาจเพิ่มจำนวนไก่ที่เลี้ยงให้มากยิ่งขึ้น หรือสังเกตุเป็นหลักตามฤดูกาลก็ได้ ส่วนใหญ่แล้วอากาศในประเทศไทยจะมีความร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน 1 ตารางเมตรควรเลี้ยงไม่เกิน 9-10 ตัว ขนาดของคอกแต่ละคอกควรใส่ไม่เกิน 2,000 ตัว และใช้คนดูแลเพียงคนเดียวได้ คอกที่มีอัตราการเลี้ยงที่แน่นเกินไปจะทำให้ไก่โตช้าและไม่โตไม่ค่อยสม่ำเสมอ ไก่อ่อนแอ และเป็นโรคง่าย การให้น้ำและอาหารก็ไม่ค่อยสะดวกตามต้องการ คอกที่หลวมเกินไปก็โตช้าเพราะไก่มีพื้นที่ในการวิ่งเล่นมากเกินไปจึงไม่ค่อยกินอาหาร และยังสิ้นเปลืองเนื้อที่โดยเปล่าประโยชน์ แต่ก็มีบางพื้นที่ที่เลือกเลี้ยงโดยใช้พื้นที่ 1 ตารางเมตร ต่อจำนวนไก่กระทง 14-15 ตัว ซึ่งปัจจัยในการเพิ่มปริมาณทั้งหลายเหล่านี้ อาจต้องคำนึงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ ประกอบกับอัตราแรงลมภายในคอกเลี้ยงที่ทำการดูดแก๊สที่เกิดขึ้นภายในออก ว่าเพียงพอและสมดุลย์กันกับจำนวนไก่หรือไม่ หากแรงลมดูดของพัดลมต่ำ การระบายอากาศภายในจะแย่ ทำให้ไก่โตช้า และมีปัญหาสุขภาพ แต่หากแรงลมดี มีความสมดุลย์ ก็จะทำให้อัตราการเลี้ยงดังกล่าวสามารถเลี้ยงได้ เพราะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวไก่ ไก่ก็จะโตเร็ว น้ำหนักดี ที่สำคัญจะไม่มีปัญหาสุขภาพ และทำให้เกิดโรคภายในคอกน้อยลงด้วย

ใส่ความเห็น