สัตว์บก » เม่นแคระ » การเลี้ยงเม่นแคระ

การเลี้ยงเม่นแคระ

12 กันยายน 2016
8560   0

“เม่นแคระ”  เป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ตั้งแต่หลายปีก่อน เนื่องจากนิยมนำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย  จำนวน

ไม่มากนัก  แต่เพราะเป็นสัตว์ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้ดี  จึงทำให้เม่นแคระขยายพันธุ์และเจริญเติบโตกลายเป็นกระแสคนรักเม่นเมื่อหลายปีที่ผ่านมา  และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว  แต่ด้วยรูปร่างลักษณะของเม่นแคระ  เป็นสัตว์ตัวเล็ก  มีน้ำหนักมากที่สุดไม่เกิน  1  กิโลกรัม  และมีจำนวนไม่มากนักที่จะพบเม่นแคระน้ำหนักมากเท่านี้

                แม้ว่าปัจจุบัน  เม่นแคระจะไม่ได้อยู่ในกระแสนิยมสัตว์เลี้ยงสวยงาม  แต่ก็ไม่ตกอันดับ  เพราะยังคงเป็นสัตว์แปลกที่มีคนชื่นชอบและอยากมีไว้ครอบครอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เมื่อเม่นแคระปรากฏตัวนอกเมืองใหญ่

                หากเลี้ยงไม่มากสามารถ ฟาร์มจะใช้พื้นที่เลี้ยงไม่เกิน  6  ตารางเมตร  สำหรับจำนวนเม่นแคระที่มีอยู่ไม่เกิน  25 3-30  ตัว

                อย่างที่บอก  แม้เม่นแคระจะไม่ใช่สัตว์แปลกใหม่แล้วในปัจจุบัน  การเลี้ยงการดูแลที่ง่าย  ทำให้ความนิยมในเม่นแคระกระจายออกไปจากปากต่อปาก  เม่นแคะ  จึงเป็นที่รู้จักและนิยมมากยิ่งขึ้น

                ลักษณะทั่วไปของเม่นแคระ

                เม่นแคระเป็นคนละชนิดกับเม่นไทยที่สลัดขนได้  เป็นเม่นแคระที่มีถิ่นกำเนิดจากทวีปแอฟริกา  น้ำหนักโตเต็มที่ไม่เกิน  1  กิโลกรัม  ไม่สลัดขน  ถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาทำให้เม่นแคระ  สามารถอาศัยอยู่ในสภาพอากาศในประเทศไทยได้  และเม่นแคระเป็นสัตว์ที่ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดี  ความกังวลเรื่องการเสียชีวิตจากการเลี้ยงพบได้น้อยเป็นสัตว์ที่มีความอดทนสูง  สาเหตุการเสียชีวิตที่เคยพบคือ  อาการขาดน้ำ  ซึ่งเม่นแคระสามารถอดน้ำได้ประมาณ  3  วัน  สภาพร่างกายของเม่นแคระมีเลือดน้อย  เมื่อขาดน้ำโอกาสเสียชีวิตจึงเกิดขึ้นได้  นอกจากนี้ยังพบด้วยว่า  หากเม่นแคระถูกยุงกัดในจำนวนมาก  ก็อาจจะทำให้เม่นแคระเสียชีวิตได้เช่นกัน

                เม่นแคระเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  มีความเป็นสัตว์ป่าสูง  เป็นสัตว์เลี้ยงเดี่ยว  ตามธรรมชาติจะอาศัยอยู่ในรูโดยการขุด  แต่การเลี้ยงไม่จำเป็นต้องหาโพรงนอนให้  แต่ควรให้อยู่ในที่มีแสดงสว่างน้อย  ปกติเม่นแคระจะหากินในเวลากลางคืน  แต่เมื่ออาศัยอยู่ในประเทศไทยเม่นแคระจะปรับตัวตามสภาพแวดล้อม  จึงหากินในเวลากลางวัน  และนอนในเวลากลางคืน