เรื่องการตลาดของแพะ

The marketing of goats 1

สำหรับการตลาดของทางฟาร์มนั้นถือว่าดีมาก เพราะมีคนมาติดต่อขอซื้อแพะที่ฟาร์มจำนวนมาก โดยเป็นการกระจายข่าวแบบปากต่อปาก เนื่องจากแพะที่ทาง

ฟาร์มส่งขายออกไปนั้นต้องผ่านการคัดคุณภาพก่อน ต้องแข็งแรง ทนโรค หากไม่ดีจะไม่ขายออกเด็ดขาด ทำให้เรามีชื่อเสียงด้วยจุดแข็งตรงนี้ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในเวลาไม่นาน สำหรับราคาของแพะที่ทางฟาร์มจำหน่ายอยู่ ณ ตอนนั้นไม่ตายตัว ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับลักษณะของแพะมากกว่าว่าดีมากน้อยเพียงใด โดยจะขายเฉลี่ยนที่กิโลกรัมละ 80-120 บาท พ่อพันธุ์ก็อยู่ที่ตัวละ 3-4 พันบาท แม่พันธุ์ก็ราว 4-5 พันธุ์บาท ซึ่งในเวลานั้นทางฟาร์มมีรายได้จากการจำหน่ายแพะประมาณ 5 หมื่นบาทต่อเดือน