เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ควรมีติดฟาร์มโคนม

1. ยาฆ่าเชื้อ เช่น คลอรีน ด่างทับทิม ยาจุ่มเต้านม ทิงเจอร์ไอโอดีนใส่แผล และแอลกอฮอล์
2. ยาสอดเต้านม แบบใช้รักษาเต้านมอักเสบ และยาสอดช่วงพักท้อง(โดยคำแนะนำของสัตวแพทย์)


3. ยาผงพ่นกันแมลง เช่น เนกาซันท์ และยาใส่แผลซันฟา เป็นต้น
4. ขี้ผึ้งป้ายตา เช่น เทอร์รามัยซิน คลอแรมฟิเนคอลฯลฯ สำหรับรักษาตาอักเสบ
5. แท่งเหล็กกลวงปลายแหลม สำหรับแก้ไขปัญหาท้องอืดฉับพลัน
6. กรรไกร ใบมีดโกน ผ้าสะอาด หรือผ้าก๊อตและสำลี สำหรับตัดสายสะดือและทำแผลเช่น ฝี
7. ปรอทวัดไข้
8. ยากำจัดพยาธิภายนอกและภายใน
9. สมุดจดบันทึกการใช้ยา
ทางฟาร์มมีการส่งนมให้กับสหกรณ์เพราะใช้การรวมกลุ่มกัน ทำให้เกิดความแข็งแรง และส่งผลกระทบน้อยหากมีปัญหาน้ำนมราคาตกต่ำ และตัดปัญหาเรื่องการไม่รับซื้อน้ำนม เพราะอย่างไร รัฐบาลก็ยังให้การดูแลช่วยเหลือ แต่ก็มีบางรายที่มีการส่งน้ำนมให้กับเอกชนซึ่งจะมีความเสี่ยงสูง ถึงแม้ว่าอาจจะได้ราคาดีกว่า แต่หากเกิดปัญหาก็จะประสบกับความเสี่ยงทั้งเรื่องของราคา และการปฏิเสธการรับซื้อน้ำนมเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบกับรายได้และความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรเลี้ยงโคนมได้ ดังนั้น หากผู้ใดสนใจควรไปฝึกอบรม ไปดูศึกษางานตามฟาร์มโคนมต่าง ๆ เพื่อสะสมประสบการณ์และควรเลือกเข้ากลุ่มกับสหกรณ์เพื่อความมั่นคงในอาชีพต่อไป หากทำได้อาชีพการเลี้ยงโคนมก็ถือเป็นอาชีพที่มั่นคงและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้พอสมควร