แกะกินอะไรจึงโตดี

แกะกินอะไรจึงโตดีนั้นสามารถแบ่งได้ดังนี้

1. ขาดแคลนอาหาร

1.1 กินหญ้าอย่างเดียว
1.2 ตัวเล็ก ผอม อ่อนแอ

2. ให้กินอาหารถูกวิธี

2.1 หญ้า พืชตระกูลถั่ว รำ กากถั่ว เกลือ น้ำดื่ม
2.2 อ้วน ตัวใหญ่ แข็งแรง

ใส่ความเห็น