แนวโน้มตลาดปลาช่อน

เนื่องจากปัจจุบันปลาช่อนที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทำให้อาชีพการเลี้ยงปลาช่อนเพื่อป้อนสู่ตลาดนับว่า

ยังสดใส สามารถยึดถือและสร้างอาชีพการเลี้ยงปลาช่อนให้เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ ด้วยคุณสมบัติของปลาช่อนที่ให้เนื้อดี แน่น และรสชาดถูกปากผู้บริโภค เมื่อนำมาประกอบอาหารแล้ว ยังคงนำมาต่อยอดด้วยการแปรรูปต่าง ๆ หลากหลายเมนู ที่สามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มขึ้น จึงถือได้ว่าหากท่านใดสนใจในการคิดที่จะเลี้ยงปลาช่อนเพื่อสร้างรายได้แล้วนั้น สามารถทำได้แน่นอน เพราะยังคงมีความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วย

ด้านปัญหาและอุปสรรค

  • อาหารปลาช่อนหากเลือกใช้ปลาทะเลให้ปลาช่อนกินจะทำให้แบบรับต้นทุนที่สูงขึ้นอาจส่งผลให้ได้รับกำไรที่น้อยลงไปด้วย
  • เนื่องจากปลาช่อนเป็นปลากินเนื้อและกินจุ จึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีการตระเตรียมน้ำให้เพียงพอต่อการเปลี่ยนถ่ายน้ำในช่วงระยะเวลาตลอดอายุการเลี้ยงปลาช่อน