แมวกอบเพลิง

แมวกอบเพลิง  ลักษณะที่เป็นข้อเด่น (ปัจจุบันได้สูญพันธุ์แล้ว)
แมวกอบเพลิง เป็นแมวที่ชอบอยู่ตามลำพังตามยุ้งข้าว ตามป่าไม่ค่อยจะพบคน เวลาพบคนมักกระโดดหนี ชอบทำตัวลึกลับ ให้โทษแก่ผู้ที่นำมาเลี้ยง