แมวทุพลเพศ

แมวทุพลเพศ
ลักษณะที่เป็นข้อเด่น (ปัจจุบันได้สูญพันธุ์แล้ว)
แมวทุพลเพศ เป็นแมวร้ายชนิดหนึ่ง มีสีขาวหม่น หางขอด หรือม้วน นัยน์ตาสีแดงเหมือนเลือด ชอบขโมยปลากินในตอนกลางคืน ใครเลี้ยงไว้จะเกิดความเดือดร้อนเป็นประจำ