สัตว์บก » โคนม » โคสาว-โครุ่น

โคสาว-โครุ่น

15 พฤศจิกายน 2014
3350   0

โครุ่นมีอายุราว 180-205 วัน ซึ่งระยะนี้จะตายน้อย รวมถึงโคจะกินหญ้าได้ดี  เมื่อผ่านช่วงนี้ไปจะเข้าสู่ระยะโคสาวคืออายุได้   18-22 เดือนก็จะเข้าสู่เกณฑ์การผสมพันธุ์ ในช่วงนี้ควรเพิ่มอาหารผสมให้โควันละ 1-2 กิโลกรัมและให้กินหญ้าเต็มที่ เนื่องจากช่วงนี้โคจะโตเร็วมาก การเสริมอาหารผสมหรืออาหารข้นนั้น ปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณาคือหญ้าที่ให้โคกิน เพราะหากหญ้าดีมีส่วนผสมของพืชตระกูลถั่วอยู่แล้วอาจไม่จำเป็นต้องเพิ่มอาหารผสมหรืออาหารข้นลงไปอีก แต่หากไม่มีพืชตระกูลถั่วอาจต้องใช้อาหารข้นที่มีส่วนผสมที่ดีและพอเหมาะกับความต้องการของโคด้วย