โรคของตะพาบน้ำ

โรคที่เกิดจากเชื้อรา หรือโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว ก็ถือเป็นโรคที่ต้องระมัดระวังเช่นกันสำหรับการเลี้ยงตะพาบน้ำ โรคของตะพาบอาจมีไม่มาก แต่ก็มีบ้าง

โรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว จะติดต่อผ่านทางบาดแผลตามตัวของตะพาบน้ำ จากรอยกัดที่คอเวลาผสมพันธ์ก็ถือเป็นช่องทางการติดต่อของโรคได้
โรคที่เกิดจากเชื้อรานั้น มักเกิดจากความหนาแน่นของการเลี้ยงตะพาบน้ำแน่นมากเกินไป ลักษณะของโรคเกิดจากเชื้อที่เกาะมีลักษณะเป็นตุ่ม คล้ายตุ่มเนื้องอกเล็ก ๆ สีขาว ๆ ลุกลามทำให้เกิดแผลใหญ่ ริมปากแผลมีลักษณะตุ่มมีขอบ แผลตรงกลางลึกเป็นหลุมและสามารถทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุดคือ ลดปริมาณการเลี้ยงต่อบ่อลงจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

ใส่ความเห็น