โรคของปลาช่อนและการป้องกัน

โรคพยาธิและอาการของปลาช่อนส่วนใหญ่ได้แก่

– โรคที่เกิดจากพยาธิภายใน เช่น พยาธิหัวหนาม พยาธิชนิดนี้จะพบที่บริเวณลำไส้ ลักษณะอาการที่ส่งผลกับปลาช่อนคือ      กิน

อาหารน้อยลง ทำให้ปลาช่อนมีขนาดตัวที่ผอม

การรักษา ใช้ยาถ่ายพยาธิ จะสามารถช่วยรักษาได้ แต่ควรป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้

– โรคที่เกิดจากพยาธิภายนอก  เช่น ปลิงใส เห็บระฆัง ฯลฯ พยาธิเห็บระฆังจะส่งผลกับปลาช่อนให้เกิดอาการระคายเคือง ซึ่งจะพบรอยแผลขนาดเล็กตามเหงือก และผิวตามตัวของปลาช่อน

การรักษา  ใช้ฟอร์มาลีน 150-200 ลิตร ต่อน้ำ 1,000 ลิตร ่แช่ประมาณ 24 ชั่วโมง หรือ 25-50 ซีซี. ต่อน้ำ 1,000 ลิตร แช่ประมาณ 24 ชั่วโมง

– โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ แอโรโมนาส โฮโดรฟิลา เฟลคชิแบคเตอร์ คอลัมนาริส และไมโครแบคทีเรียม  อาการที่พบนั้นคือ ผิวหนังที่เป็นเกล็ดจะมีแผลซึ่งแผลจะมีลักษณะเป็นจุดแดง ๆ และช้ำ  สีลำตัวขาวและซีดด่าง แผลเน่าเปื่อย เกล็ดหลุดและมีเมือกมากกว่าปกติ รวมถึงยังแสดงอาการว่ายน้ำที่ผิดปกติด้วย การทรงตัวจะเป็นไปในลักษณะตะแคงข้างซึ่งผิดไปจากเดิม  เอาตัวซุกตามขอบบ่อ ตาฟาง ครีบเปื่อยและแหว่ง ตาขาวขุ่นถึงบอด และจะมีการกินอาหารน้อยลง