โรคที่พบบ่อยในโคนม

1. โรคแท้งติดต่อ เป็นโรคที่คนต้องระวังด้วยเช่นกันเพราะสามารถติดต่อสู่คนได้ โรคนี้เกิดจากเชื่อ Brucella abortus ซึ่งส่งผลต่อน้ำนมโคที่ลดลงไปถึง 20% การ

แพร่กระจายเกิดจากการกินอาหารที่มีเชื้อโรคนี้เข้าไป เชื้อโรคสามารถขับผ่านน้ำนมและปัสสาวะโคนมได้ด้วย
การป้องกัน สามารถฉีดวัคซีน Brucella abortus striwig ให้กับลูกโคอายุระหว่าง 4-9 เดือน ส่วนเรื่องการรักษายังไม่มีวิธีที่เหมาะสม วิธีที่ดีที่สุดคือแยกสัตว์ที่เป็นโรคออกมาทำลาย
2. โรคปากและเท้าเปื่อย โรคนี้จะทำให้สัตว์มีอาการเจ็บบริเวณ ปาก ทำให้กินอาหารไม่ได้ กีบหลุด มีน้ำลายไหลตลอดเวลา และอาจรุนแรงถึงตายได้ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส อาการที่เกิดคือ พบตุ่มบวมพอง และภายในตุ่มเป็นน้ำสีเหลืองเหมือนฟางข้าวและตุ่มเหล่านั้นจะลอกหลุดและมีอาการดังกล่าวข้างต้นติดตามมาต่อไป
การป้องกัน สามารถใช้ววิธีการทำวัคซีนป้องกันโรคชนิดนี้ทุก 4-6 เดือน