สัตว์บก » แกะ » โรงเรือนเลี้ยงแกะ

โรงเรือนเลี้ยงแกะ

30 สิงหาคม 2014
4085   0

ควรทำคอกให้มีหลังคากันแดดฝน ยกพื้นสูง เพื่อง่ายต่อการทำความสะอาด มีที่ใส่น้ำและรางอาหารเพียงพอสำหรับจำนวนแกะทั้งหมด มีคอกแยกสำหรับ แกะโตแกะเล็ก แม่แกะอุ้มท้อง แม่แกะเลี้ยงลูก

พื้นคอก ทำเป็นไม้ระแนงมีความห่างราว 1.5 ซม. แกะเล็ก 1.3 ซม. เพื่อให้มูลและปัสสาวะตกลงไปด้านล่างได้สะดวก ไม่สะสมเชื้อโรคและก่อให้เกิดโรคพยาธิ
รูปแบบการทำความสะอาดพื้นคอก
พื้นดินเทปูนลาดเอียง ทำความสะอาดง่าย หรือใช้แผ่นพลาสติกรองรับ ลงถังปัสสาวะเพิ่มปุ๋ยยูเรีย
การทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงแกะ
– ใต้พื้นคอกตักมูลไปขาย หรือทำปุ๋ย
– กวาดมูลและเศษหญ้า เพื่อให้พื้นคอกแห้งและสะอาด
– รั้วกั้นแปลงหญ้าอาจจะทำจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ไม้รวก หรืออวนจับปลา ซึ่งมีราคาถูก
อุปกรณ์
ควรมีมีดหรืออุปกรณ์ตัดแต่งกีบ เพื่อใช้ตัดแต่งกีบเดือนละครั้ง ช่วยป้องกันโรคกีบเน่า ช่วยเขี่ยสิ่งสกปรกตามซอกออก หรือตัดส่วนที่งอกหรือเกินออกไป