สัตว์ปีก » ไก่ไข่ » โรงเรือนไก่ไข่

โรงเรือนไก่ไข่

14 พฤศจิกายน 2014
12303   0

ต้องสร้างโดยคำนึงถึงหลักโดยรวมดังนี้
– ระบายอากาศได้ดี เหมาะกับอากาศร้อนบ้านเรา
– วัสดุที่ใช้ต้องเลือกให้เหมาะสม ทั้งแข็งแรงทนทาน ราคาถูก และควรเป็นวัสดุในท้องถิ่นที่หาได้ง่าย


– หลังคาควรสูงจากพื้นประมาณ 2.5-3 เมตร เช่น ถ้าโรงเรือนมีขนาดกว้างมากกว่า 6 เมตร ควรเลือกหลังคาเป็นลักษณะจั่ว 2 ชั้น
หากความกว้างเพียง 3-4 เมตร ควรเลือกหลังคาชนิดเพิงหมาแหงน และหากกว้างราว 4-6 เมตรควรใช้หลังคาหน้าจั่ว
– พื้นโรงเรือนที่นิยมอยู่มีทั้ง พื้นดินอัด,พื้นคอนกรีต,พื้นไม้ระแนง หรือไม้ไผ่,พื้นดินอัดแน่นหรือพื้นคอนกรีต
ซึ่งแต่ละชนิดก็แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งควรเลือกให้ตรงตามความเหมาะสม
อย่างไรก็ดี การเลี้ยงไก่ไข่นั้นควรมีการสร้างโรงเรือนในลักษณะ 2 เล้า คือ เล้าแรกสำหรับลูกไก่อายุ 1 วันจนถึง 18 หรือ 20 สัปดาห์ หากต้องการเลี้ยงลูกไก่จำนวน 200-500 ตัวควรสร้างเล้า 80 ตารางเมตร โดยกำหนดขนาดกว้าง 8×10 เมตร และอีกเล้าหนึ่งสำหรับไก่ไข่ โดยทำพื้นคอนกรีตปูทับด้วยแกลบ

โดยกำหนดได้ตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้
จำนวนไก่ไข่(ตัว) ขนาดพื้นที่(ตารางเมตร) กว้างXยาว(เมตร)
50                                  12                                 3×4
100                                24                                4×6
200                               48                                6×8
400                               96                                6×16
1,000                          250                               10×25