การให้อาหารไก่ไข่และอาหาร

หลักเกณฑ์ในการให้อาหาร ต้องพิจารณาหลายปัจจัยได้แก่ เวลาให้อาหารที่เหมาะสมโดยช่วงเช้าควรให้เวลา 8.00-9.00 น. และช่วงบ่ายควรให้เวลา

13.00-14.00 น. หมั่นสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของไก่เพื่อใช้เป็นการพิจารณาว่าต้องลดหรือเพิ่มอาหาร และควรให้อาหารไก่ก่อนทำการเก็บไข่ และควรพิจารณาการลดอาหารหรือเพิ่มอาหารตามระดับผลผลิตที่ได้รับ เปลือกหอยที่ต้องให้ควรเลือกให้เวลาบ่าย ควรเลือกให้น้ำก่อนให้อาหารเพื่อให้ไก่กินน้ำหลังจากกินอาหารทันที ควรจัดสรรการเติมอาหารในปริมาณที่เหมาะสมคือระดับ 1 ใน 3 ของภาชนะ ควรผสมอาหารด้วยรำและปลายข้าวใช้เลี้ยงไก่เอง และควรผสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และปริมาณอาหารที่ไก่ต้องการจะอยู่ระหว่าง 110-125 กรัมต่อวันต่อตัว อย่าให้มากกว่านี้ ควรรวมกลุ่มซื้ออาหารในปริมาณมากเพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร
– สูตรอาหารไก่ไข่ มีดังนี้
1. กากถั่วเหลือง 15 กิโลกรัม
2. ปลาป่น 8 กิโลกรัม
3. ปลายข้าว 30 กิโลกรัม
4. ข้าวโพดบด 25 กิโลกรัม
5. มันสำปะหลัง 15 กิโลกรัม
6. ใบกระถินป่น 1 กิโลกรัม
7. ไขมันสัตว์ 1.5 กิโลกรัม
8. หินปูน 2 กิโลกรัม
9. ไดแคลเซียมฟอสเฟต 1.5 กิโลกรัม
10. วิตามินแร่ธาตุ 1 กิโลกรัม
รวมทั้งหมด 100 กิโลกรัม
สูตรอาหารนี้จะให้โปรตีนสูง 18 เปอร์เซนต์ มีแคลเซียม 1.7 เปอร์เซนต์ และให้พลังงานรวม 2,800 กิโลแคลอรี