สภาพอุณภูมิในโรงเรือนที่มีผลต่อลักษณะของไก่

21 องศาเซลเซียส ถือเป็นอุณภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเลี้ยงไก่ อุณภมิขนาดนี้ทำให้ได้ผลผลิตที่ดี การใช้ประโยชน์จากอาหารไก่ได้ประสิทธิภาพ

แต่ประเทศที่มีอากาศร้อนชื้นนั้นอุณภูมิที่ร้อนชื้นจะมีผลต่อลักษณะต่าง ๆ ของไก่ดังนี้คือ

–     เพิ่มอุณภูมิในร่างกาย

–     เพิ่มอัตราการหายใจ

–     เพิ่มการกินน้ำ

–     ลดน้ำหนักตัว

–     ลดคุณภาพเปลือกไข่

–     ลดการกินอาหาร

–     ลดปริมาณไข่

–     ลดระดับแคลเซียมในเลือด

–     ลดขนาดของต่อมไธรอยด์ ทำให้การทำงานของต่อมลดลง

–     ลดการใช้ออกซิเจน

จากการศึกษาแล้วพบว่าแม่ไก่ไข่จะได้รับผลกระทบเมื่ออุณภูมิสูงเกินกว่า 27  องศาเซลเซียส ทำให้ปริมาณการไข่ลดลง ต้นทุนเพิ่มขึ้น และหากมีความสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส  ไก่จะอยู่ในสภาพที่อึดอัดมาก ไข่ลดลงมาก และอัตราการตายสูงมาก

ใส่ความเห็น