การเลี้ยงดูไก่ตอน

ไก่ตอนแบบผ่าข้าง เมื่อหลังจากตอนแล้วอาหารที่ให้ควรมีประเภทพลังงานให้มากขึ้น ไก่ตอนแบบนี้มีวิธีการเลี้ยงดูไก่ตอนได้หลายวิธี แล้วแต่ความเหมาะสม ดังนี้

ในระยะแรกของการเลี้ยงดูต้องให้อาหารประเภทพลังงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยอาจจะปล่อยให้อยู่ภายในคอกซึ่งมีบริเวณกว้าง ๆ โดยใช้เวลาเลี้ยงเช่นนี้อยู่นานประมาณ 1.5 -2 เดือน จากนั้นจึงขึ้นขังกรงเลี้ยงไก่ตอน โดยเพิ่มอาหารประเภทโปรตีนให้สูงขึ้นอีก การให้อาหารระยะนี้ควรให้ไก่กินให้หมดในแต่ละครั้ง เนื่องจากหากให้อาหารเต็มที่ไก่อาจจะเบื่ออาหาร และทำให้การขุนให้อ้วนนั้นเป็นไปได้ยาก ซึ่งระยะนี้อาหารจะให้ในรูปอาหารเปียก เพื่อให้ไก่กินอาหารได้มากขึ้นก็ได้
เลี้ยงแบบปล่อยฝูงจนถึงตลาด ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเลี้ยงแบบกรงขัง อย่างไรก็ตาม น้ำหนักของไก่ตอนจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ในระยะ 1.5-2 เดือน สุดท้ายก่อนส่งตลาด คือได้น้ำหนักประมาณ 3-4 กก.
หลังจากตอนเสร็จแล้วนำขึ้นกรง ให้อาหารขุนที่มีระดับพลังงานสม่ำเสมอจนถึงตลาด วิธีนี้น้ำหนักตัวไก่จะเริ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนผู้เลี้ยงเห็นได้ชัดเจนและได้ขนาดน้ำหนักที่พอใจ คือ 3-4 กก. ก็จะส่งตลาดทันที ส่วนระยะเวลาที่ใช้เลี้ยงดูประมาณ 3-4 เดือน เช่นกัน
ซึ่งวิธีการเลี้ยงดูวิธีนี้ ทำให้เสียเวลาและแรงงานมากกว่า 2 วิธีดังกล่าวมาแล้ว และข้อสังเกตุก็คือไก่จะกินอาหารน้อยกว่าวิธีดังกล่าวข้างต้นอีกด้วย สำหรับวิธีการให้อาหารไก่ตอน อาจใช้วิธีการดังนี้

ให้กินตลอดเวลาโดยใส่ถังแขวน ถังอาหารดังกล่าวต้องหมั่นปรับระดับให้สูงขึ้นตามอายุหรือความสูงของไก่ หรือสูงกว่าหลังเล็กน้อย โดยเฉพาะนิสัยของไก่แล้วมักชอบที่จะคุ้ยเขี่ยอาหารกินแต่เฉพาะส่วนที่เป็นเม็ด เช่น ปลายข้าว ข้าวโพด การปรับความสูงของถังแขวนจึงเป็นสิ่งจำเป็น
ในการให้อาหารโดยวิธีการนี้จะทำให้ไก่ได้กินอาหารตลอดทั้งวัน และผู้เลี้ยงอาจนำผักสด ผักตบ หรือแหน ใส่ภาชนะตั้งทิ้งไว้ให้ไก่กิน เพื่อลดต้นทุนเรื่องอาหารก็ได้

ให้กินเป็นเวลา วิธีการดังกล่าวเหมาะสำหรับการเลี้ยงขังกรง การให้อาหารแต่ละมื้อต้องให้กินอาหารเก่าให้หมดก่อน หรือเกือบหมด จึงใหอาหารในครั้งต่อไปหรืออาจให้วันละ 2 ครั้ง เช้า และเย็น รูปแบบของอาหารอาจเป็นลักษณะแห้งล้วน ๆ ก็ได้ หรือผสมน้ำ ผัก หรือแหน เพื่อให้อาหารเปียกและไก่กินอาหารได้มากขึ้นก็ได้ แต่การทำให้อาหารเปียกจำเป็นต้องจำกัดอาหารเนื่องจาก ถ้าไก่กินไม่หมดภายในเวลา 2-3 ชั่วโมงแล้ว อาหารอาจเกิดการบูดเน่าทำให้ไก่ไม่กินอาหารเช่นกัน

สูตรอาหารไก่นี้ก็พอเป็นอาหารที่ใช้ได้ดีสูตรหนึ่ง ดังนี้

รำละเอียด 50 ส่วน
ปลายข้าว 15 ส่วน
ข้าวโพด 15 ส่วน
กากถั่วเหลือง 6 ส่วน
กากถั่วลิสง 6 ส่วน
ปลาป่นจืด 3 ส่วน
กระถิ่นป่น 3 ส่วน
เปลือกหอย 1.5 ส่วน
เกลือ 0.5 ส่วน
สูตรอาหารในไก่ตอนนี้ ปลายข้าวกับข้าวโพด แทนกันได้ และกากถั่วเหลืองและกากถั่วลิสงก็ใช้แทนกันได้ สูตรนี้เหมาะสำหรับขุนไก่ตอนที่โตเต็มที่ หรือเกือบเต็มที่แล้ว อาหารนี้ควรให้แบบปนเปียกผสมน้ำพอปั้นได้

ใส่ความเห็น