สำหรับจำนวนไข่ของจระเข้นี้ขึ้นอยู่กับขนาด อายุ ความสมบูรณ์และชนิดพันธุ์ของแม่จระเข้ ดังนี้

1. จระเข้น้ำจืด อายุ 10-12 ปี ไข่โตเฉลี่ย 4.76-6-7 เซนต…

Read More