ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม เปิดอบรมการแปรรูปไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ฟรี ตลอดหลักสูตร

 ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม เปิดอบรมการแปรรูปไก่ประดู่หางดำเช…

Read More